Coronapandemin samt att allt fler insjuknar i psykisk ohälsa är orsaker till att allt fler unga röker. Du som önskar sluta röka kan med några tips göra denna process enklare. Att sluta röka är att investera i din hälsa.

Allt fler unga väljer idag att röka. Orsaker som att allt fler idag insjuknar i psykisk ohälsa samt den pandemi som världen idag befinner sig i är två ledande orsaker till att unga i åldern 18 och 29 år väljer att röka. Detta oroar forskare världen över. Önskar du att sluta röka finns det ett flertal alternativ för dig. Att välja bort tobak och rökning är att investera i din hälsa, ditt välmående och din framtid.

Fortsatt ökning av rökning

Trots att det idag löpande talas om rökning och tobakens negativa effekter på vår hälsa går det att urskilja ett oroväckande mönster bland våra unga mellan 18 och 29 år. En högre risk att drabbas av lungcancer, KOL och ökad risk för stroke är några få negativa effekter av oändligt många. Trots detta uppger allt fler i gjorda undersökningar att de idag nyttjar tobak i vardagen i form av rökning. Flickor är de som främst syns röka i en större skara. Vi lever idag i ett samhälle där allt fler unga insjuknar i psykisk ohälsa vilket gör att rökning ökar som ett sätt för att koppla av. Coronapandemin är den andra tydliga orsaken som går att urskilja i varför allt fler väljer att göra rökning till en del av sin vardag.

Pandemins påverkan

Efter gjorda undersökningar går det nu att fastslå att pandemin kommit att bidra till att allt fler börjat röka. Den svåra och påfrestande situation som påverkat oss världen över gör, enligt forskare, det lättare för personer att infalla i negativa mönster och detta också negativa vanor som rökning. Coronapandemin som vi levt i, och fortsatt lever i, har kommit att bidra till ökad oro, ångest och stress. Detta sägs vara bidragande faktorer när det nu talas om en ökning av antalet rökare. Personer som är mellan 18 och 29 år är den grupp som kommit att utmärka sig och detta väcker en stark oro. Att sluta röka är att investera i en godare hälsa, ett ökat välmående och i din framtid.