Pandemin har påverkat oss alla. De flesta känner någon som blivit sjuk eller till och med avlidit och några har varit sjuka själva. Covid 19 är riktigt besvärlig och även om det nu kommit vaccin måste vi fortsätta att hjälpas åt med att begränsa spridningen.

Pandemin begränsar oss, vi varken kan eller får röra oss i samhället som tidigare. Vi på Doclab kan hjälpa till med reseintyg som krävs i samband med resor och varje butik säljer numera munskydd som ju måste bäras i kollektivtrafiken. Ju mer vi hjälps åt att begränsa virusets framfart desto fortare kan vi återgå till en mer normal tillvaro igen. Men ingen vet när pandemin är över.

Vaccin och munskydd

Family,With,Kids,In,Face,Mask,In,Shopping,Mall,OrVaccinationen pågår för fullt, det finns en turordning på vilka som är prioriterade och det kommer att dröja lite tills alla fått chansen att bli vaccinerade. Men även när du blivit vaccinerad kan du bli smittad, däremot blir du sannolikt inte alls sjuk av viruset. Du kan troligen smitta andra så fortsätt att hålla avstånd och bära munskydd när det är risk för trängsel.

Munskydd behöver diskuteras särskilt. Det finns så många olika sorter, tvättbara eller engångsskydd till exempel. Det finns också särskilt klassade andningsskydd som främst skyddar bäraren själv. Oavsett vad du väljer så är det viktigt att hantera munskyddet på rätt sätt.

Sätt på och ta av munskyddet på rätt sätt

Börja alltid med att tvätta händerna innan du hanterar ditt munskydd. Ta endast i snoddarna och placera munskyddet med hjälp av dem. Fäst bakom öronen eller nacken och kläm sedan till kanterna på skyddet så det sitter tätt mot ansiktet. När du ska ta av det gör du likadant fast tvärtom. Kasta engångsskyddet direkt och tvätta händerna efteråt.
Medan du bär ditt skydd ska du inte fingra på framsidan av det eller på något sätt flytta det.

Tvätta händerna och håll avstånd

Vi har hört det många gånger nu, vi tvättar händerna som aldrig förr och det hjälper faktiskt. Det syns tydligt på hur den vanliga influensan minskat till nästan ingenting. Med rena händer sprids inte vanliga virus heller och genom att hålla avstånd till andra begränsar vi spridningen ännu mer.