Existentiella frågor och funderingar är inget ovanligt och handlar ofta om att bland annat finna tröst i en näras bortgång eller i tankarna om sin egen bortgång. Det handlar ofta om vad vi kallar ”livet efter döden”, den frågan som gör oss odödliga om vi tror på himlen och som trolös blir vi till maskföda. Det är inte konstigt att vi föredrar den andra förklaringen, huvudanledningen är:

  • Vi får en själ och en större mening, på så sätt ger vi oss en värdefull roll i världen och inte minst i vårt egna liv.
  • Odödlighet, med en själ och med ett liv efter döden så får vi leva för evigt och inte gå förlorad, det är självklart en önskvärd tanke då de flesta inte bara vill försvinna.
  • Livet efter döden räddar oss från hopplösheten. Säga vad man vill om döden och livet därefter, sanningen är den att endast med en tanke om odödlighet så drabbas man inte på samma sätt av en hopplöshet. Det är lätt att bli nedstämd om man tror att ens liv inte medför något och att man bara försvinner efter döden.
  • Det kan hjälpa vid sorgearbetet, att ta kontakt med www.tarotlinjen.com kan göra att man lättare kan handskas med sin sorg när man drabbas av en bortgång.