Förändringar, som leder till positiva utvecklingar, kommer att med jämna mellanrum att krävas både för privatpersoner och för företag.  Som privatperson handlar det ofta om att ta det som man är bra på till nya höjder, utmana sig själv på områden där man känner sig osäker och försöka se om man kan förändra de sidor som man upplever problem. Varför? För att i längden mår man bättre om man försöker att utveckla sin fulla potential.

Förbättringar för företag

Som företag handlar det mer om affärsmässiga mål, även om det i övrigt inte skiljer speciellt mycket mellan en privatperson och ett företag. Det handlar om att uppnå en högre effektivitet och om att få vardagen att flyta på bättre genom att bygga bort de hinder man har. Är man dåliga på att kommunicera på arbetsplatsen, kan man aktivt försöka bli bättre på just detta. Är man dåliga på att dokumentera det som händer, vilket gör att informationen inte finns tillgänglig för alla när den väl behövs, kan man införa nya rutiner för just detta. Att anordna konferenser för att ventilera de problem man har eller tillsammans komma fram till effektiva lösningar, är konferenser ett av de absolut bästa tillvägagångssätten. För att hitta en plats som passar kan man leta rätt på en lokal och ett konferenserbjudande online. Bor man i Malmö, fungerar det att söka efter ”Malmö konferens” för att få fram en bra lista.

Konferenser  en väg mot målen

Konferenser kan verkligen ha otroligt många positiva effekter för ett företag eller en organisation, beroende på vad man är ute efter att uppnå. Tyvärr är det inte alltid som det är de positiva effekterna som lyfts fram. Speciellt inte i media.

År 2012 blev året då konferenser visserligen fick ett större fokus i media, men inte direkt med den positiva klang som man vanligen har hört talas om. Det var nämligen under 2012 som det statliga Tillväxtverket hamnade rejält i blåsvädret för sina lyxiga och kostsamma konferenser som skattebetalarna i slutändan betalade notan för.

”Det är inga spektakulära tillställningar med James Bond-teman eller dylikt som avslöjas. Inte heller några spritdränkta fester.

Däremot växer bilden fram av en myndighet som skaffat sig dyra vanor. Varje år lägger Tillväxtanalys 10 000 kronor per anställd på interna konferenser och personalmöten. Det är 2 000 kronor mer än deras omskrivna systermyndighet Tillväxtverket, vars generaldirektör Christina Lugnet fick sparken efter DN:s avslöjanden om vidlyftig representation.”