De flesta människor upplever någon gång i sitt liv att de tappar mer hår än vanligt. Det kan bero på många saker, inklusive gener, sjukdomar och livsstil, men många gånger också på psykisk ohälsa. Riktigt varför det är så är oklart, men att stress och håravfall hör ihop är ett väldokumenterat faktum.

Om du oroar dig för att du håller på att tappa håret är det klokt att söka professionell hjälp. Genom att gå in på 85kliniken.se/hartransplantation-i-stockholm/ kan du läsa på om vilka behandlingar som hjälper vid håravfall och hur en hårtransplantation går till. Ju tidigare desto bättre – dels för att du ska känna dig lugnare, dels för att det är bra att börja behandlingen med så många och friska hårsäckar som möjligt.

Forskning om håravfall och stress

Det har forskats mycket om håravfall och hur det är kopplat till psykisk hälsa. Håret spelar ofta stor roll, och många människor upplever det som en enorm förlust när hårstråna börjar falla.

-Få patienter är så angelägna och behandlingsmotiverade som hårpatienter, berättar Lars Norlén i en artikel på Karolinska Institutets hemsida, och poängterar just vilken stor roll håret spelar. En ond cykel uppstår lätt där stress orsakar håravfall, vilket i sin tur ökar stressen.

Så går en hårtransplantation till

Enkelt förklarat består en hårtransplantation av två faser – ett antal friska hårsäckar avlägsnas från patienten och ”planteras om” på de partier som blivit kala eller förtunnande. Efter att ingreppet är genomfört får patienten gå hem med instruktioner om hur hårbotten ska skötas och vad som ska undvikas under de närmaste veckorna. Under de kommande månaderna tycker många att håret är oförändrat, eller till och med ser värre ut, men efter 10–12 månader ser det friskt och naturligt ut igen.