I ett tidigare inlägg har vi skrivit om vårdcentralen – och hur fantastisk den svenska vården är. Bland annat skrev vi:

De flesta svenskar har en speciell relation till de svenska vårdcentralerna. Det kan ha något att göra med att man under sina första levnadsår besöker dem så ofta. På barnavårdscentralen går man på regelbundna kontroller, och en av de personer som de nyblivna föräldrarna har mest kontakt med är sköterskan på barnavårdscentralen, mer än med exempelvis barnmorskan, faktiskt.

Och visst är det väl så, att svenskarna ser upp till den svenska vårdcentralen – att man litar på att läkarna säger som det är och att man får den vård som man ska ha. Det gör även att vårdcentralen har ett väldigt stort ansvar för att allting ska fungera, men det är dessvärre inte alltid det är så. Och ett av de vanligaste problemen är långa väntetider.

En av de som upplevt problem med väntetid på vårdcentralen är Lena från Åmål. Hon berättar i en insändare att det tagit två dagar för henne att komma fram på telefon och därefter flera timmar väntan på själva kliniken. Som tur är förstår också Lena varför det har blivit så här, det handlar så klart om brist på personal och nu under sommaren blir det alltid värre och ett större tryck på sjukhusen.

Som läkare, sjuksköterska eller som annan anställda på ett sjukhus har du alltid ett massage av gravid i naturenstort tryck på dig. Det är sällan en lugn dag och nu på sommaren kan många känna ytterligare press och stress. Här är det så viktigt att landstinget och kommunen går in och ser till att det finns tillräckligt med personal för sjukhuset och vårdcentralen, så att personalen inte blir för stressade och inte kan göra sitt arbete korrekt. Det är när sjukhusen är underbemannade och stressade som misstag görs, och en måste alltid komma ihåg att när det kommer till sjukhus kan det handla om liv eller död.