Inhyrd vårdpersonal utmålas ofta som ett problem. Då ses det från arbetsgivarens perspektiv. Den som väljer att jobba via ett bemanningsföretag kan ofta få bättre arbetsvillkor, mer i lön, och ibland även andra fördelar.

Rapporteringen som rör hyrläkare och annan personal som hyrs in till sjukhus och andra vårdinrättningar är för det mesta ensidig. Den utgår från kostnaderna för samhället och de problem arbetsgivaren kan få. Sällan berättas det om hur det för den anställde kan vara en möjlig väg för att få en bra lön i yrken som annars är dåligt betalda, få makt över sin arbetssituation, och att uppskattas för den insats som görs, istället för att behandlas dåligt på en underbemannad arbetsplats.

Flexibilitet hos bemanningsföretag

Att bli anställd av ett bemanningsföretag som Curaliv istället för att ha anställning hos en region innebär en rad olika fördelar. Den största är flexibiliteten. Bemanningsföretag har avtal med flera olika regioner, och du kan själv styra över var du vill jobba utan att vara bunden till din hemkommun. Vill du prova flera olika arbetsplatser är bemanningsföretaget ett perfekt alternativ. Detsamma gäller om du själv vill styra mer över dina arbetstider, till exempel om du vill slippa jobba natt, eller vill jobba fler eller färre pass på en vecka. Den flexibilitet som finns hos bemanningsföretagen leder till att du får mer makt över din arbetssituation.

Andra fördelar

Ofta rapporteras det bara om nackdelarna med att ha inhyrd personal, och det ses självklart som ett problem. Då är perspektivet arbetsgivarens, som får betala mer när du som vårdpersonal får mer makt över din arbetstid och bättre lön. Från den anställdes perspektiv ses det inte som särskilt negativt att få mer i lön i arbeten som normalt är underbetalda, eller att få mer makt i en arbetsmiljö som sliter ut många som arbetar där. Andra fördelar som du kan få som inhyrd personal är till exempel gratis boende, något orter som har svårt med bemanningen kan locka med för att göra arbetet möjligt. Som anställd finns det mycket att tjäna på att välja ett bemanningsföretag istället för att bli anställd på det vanliga sättet.