Människan är precis som vargarna flockdjur. Vi är helt enkelt inte skapta för att leva i ensamhet. Men att arbeta i grupp, trots att vi är flockdjur är inte lätt. Det kan vara svårt att veta vilken roll man ska inta. Är man en ledare, en idékläckare eller en arbetsmyra? Det finns många olika roller i en gruppkonstellation och oftast måste man genomföra ett flertal grupparbeten för att ta reda på vilken roll som passar en själv bäst. Dessutom kan de rollen variera beroende på vilken roll som de andra gruppmedlemmarna tar på sig.

När det kommer till företagande är det bra om man kan utbilda sin personal i grupputveckling genom att göra olika slags gruppövningar, vilket även brukar kallas för teambuilding. Läs mer om det här.

En annorlunda form av teambuilding

I DN presenterades en lite annorlunda form av teambuilding i en artikel från 2012-06-28.

–Inom loppet av ett par sekunder kan ett får avgöra vilka styrkor och eventuella svagheter som finns i en grupp – och utnyttja dem. Deras agerande är ett slags facit på hur väl gruppen fungerar tillsammans.

Marianne Klima är vallhundstränare och har ett förflutet i förlagsbranschen. För drygt två år sedan startade hon grupputvecklingsföretaget Time2learn där övningar med får i flock utgör stommen.

–Fåren är egentligen bara ett verktyg. Deras oförutsägbara beteende gör att eventuella problem i en grupp med människor snabbt kommer upp till ytan. Det i sig ger ett underlag för reflektionen som vi gör efter övningarna i hagen.

Du kan läsa hela artikeln här.