De flesta svenskar har en speciell relation till de svenska vårdcentralerna. Det kan ha något att göra med att man under sina första levnadsår besöker dem så ofta. På barnavårdscentralen går man på regelbundna kontroller, och en av de personer som de nyblivna föräldrarna har mest kontakt med är sköterskan på barnavårdscentralen, mer än med exempelvis barnmorskan, faktiskt.
I vuxen ålder är vårdcentralen för många den plats man går till för att få en remiss till en specialist, men det finns även en hel del kompetens samlad på vårdcentralerna. Ofta tjänstgör en allmänläkare på en vårdcentral.

Vårdcentralerna förändras

Läppstiftet - ett landmärke i GöteborgLänge drevs alla vårdcentraler av landstinget, men tiderna förändras och vårdcentralerna med dem. 2007 införde den borgerliga majoriteten i Stockholms län vårdvalet, som innebar att de boende i länet fick välja vårdcentral själva. Därmed öppnades för privata alternativ inom vården. Detta har sedan exporterats till resten av landet. Som en följd av detta har bl.a. region Skåne beslutat att sälja en vårdcentral i Ljungbyhed.

Vårdvalet innebär att både privata och offentliga aktörer har att rätta sig efter samma regler. Om man bor i Västra Götaland innebär detta att man lika gärna kan välja www.dinklinik.se som en lokal vårdcentral på orten där man bor. Pendlandet ökar som bekant, och den som bor i Alingsås men arbetar i Göteborg vill kanske hellre kunna besöka en vårdcentral under arbetstid, om jobbet så tillåter. Vårdvalet gör detta möjligt, men kan leda till att vårdcentraler på andra håll tvingas stänga. De konkurrerar numera med varandra, på både gott och ont.