Vad är det som går och går och aldrig stannar, om inte tiden. Då är det viktigt att vi gör det bästa av den och njuter av livet. Ändå är det otroligt många som upplever åldersnojor. 

468822-screamAtt leva sitt liv till fullo kan ibland kännas jobbigt och liksom vi inte kan stanna tiden så kan vi inte heller stanna våra negativa tankar och mer tänka i ljusare banor på en gång. Ett bra sätt är att acceptera att livets tankar går upp och ner och man får göra det bästa av alla situationer. Som ung sak man se framåt, som medelålders ska man försöka att leva i nuet och på ålderns höst ska man leva för att minans de goda dagarna. Mycket går att förändra om man tar sig tid – allt från att bege sig till en ögonklinik och korrigera synen för att se livet lite enklare till att lägga om sin kost och börja träna. Det är med andra ord viktigt att ta vara på sig själv och inte stanna upp och stå stilla då vi kan göra så mycket gör att öka vår livskvalitet. Men, som sagt drabbar åldersnojjor de allra bästa av oss, och i en artikel i sr.se handlar det mycket hur vi hanterar dessa nojor.

Identitetskrisen

Jag tror det är väldigt varierande beroende på hur det ser ut för övrigt i livet runt omkring oss. Vilken ålder ens barn är i, det kan vara sjukdom i familjen eller jobbet. En kris är ju egentligen också en identitetskris.

Ja, ålderskriser handlar om identitetskris och man kanske inte är där man vill eller inte vet hur man ska göra för att få igång livet.

Alla går igenom kriser

Vad man ska tänka på är att alla går igenom kriser: Danmark, Kristdemokraterna du och jag. Att veta det kan ge trygghet och vad man ska göra är att sätta sig själv i första rummet och aldrig, aldrig ge upp.